KARANG TARUNA

Lampiran        :  Surat Keputusan Reje Kampung PANTAN KEMUNING

                         tentang Penunjukan Karang Taruna

 Nomor            :     7   /PKM/TG/SK/2019                                                                                                                                                               

Tanggal         :    2 Januari 2018

No

Nama

Jabatan Dalam Kegiatan

Keterangan

 

1

2

3

4

5

1

Bahagia

Ketua Karang Taruna

 

 

2

Abdurrahman

Sekretaris Karang Taruna

 

 

3

Azhari

Bendahara Karang taruna

 

 

 

 

 

 

 

 

           REJE KAMPUNG PANTAN KEMUNING                                         

 

                                   M NASIR

Facebook Fans Page